Language of document :

Sag anlagt den 17. februar 2011 - Strohm mod Kommissionen

(Sag F-14/11)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Andreas Strohm (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne J. Schlenker, M. Heimburger, R. Bakker og U. Thanner)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at godtgøre sagsøgeren dennes udgifter til tandlægebehandling med 100%.

Sagsøgerens påstande

Afregning af 1. juni 2010, listenummer 10003157 af 4. juni 2010, listenummer 10003164 og af 25. november 2010, listenummer 10003383, samt afgørelserne om tilladelse nr. 100525302817 af 4. juni 2010 og nr. 100525302817 af 11. juni 2010 annulleres, og sagsøgte tilpligtes at betale sagsøgeren 4 251,49 EUR med tillæg af renter beregnet med 5%.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________