Language of document :

17. veebruaril 2011 esitatud hagi - Strohm versus komisjon

(kohtuasi F-14/11)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Andreas Strohm (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid J. Schlenker, M. Heimburger, R. Bakker ja U. Thanner)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kostja otsus mitte hüvitada 100% ulatuses hambaraviga seotud kulusid.

Hageja nõuded

tühistada 1. juuni 2010. aasta väljamakse nr 10003157, 4. juuni 2010. aasta väljamakse nr 10003164 ja 25. novembri 2010. aasta väljamakse nr 10003383 ning 4. juuni 2010. aasta heakskiitev otsus nr 100525302817 ja 11. juuni 2010. aasta heakskiitev otsus nr 100525302817 ning kohustada kostjat hagejale maksma 4251,49 euro suurune summa, millele lisandub 5% intress.

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________