Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 20. novembra 2012 – Ghiba/Komisia

(vec F-10/11)1

(Verejná služba – Interné výberové konanie – Nepripustnenie k účasti vo výberovom konaní – Podmienka spôsobilosti – Pojem útvary pridelené Komisii)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Dorina Maria Ghiba (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: C. Mourato, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne B. Eggers a P. Pecho, splnomocnení zástupcovia, neskôr B. Eggers, splnomocnený zástupca)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a J. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba – Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie KOM/INT/EU2/AST3, ktorým sa zamietla prihláška žalobkyne z dôvodov, že nespĺňala podmienky požadované v oznámení o výberovom konaníVýrok rozsudkuŽaloba sa zamieta.Pani Ghiba znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.Rada Európskej únie znáša vlastné trovy konania.