Language of document : ECLI:EU:F:2012:74

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera întâi)

5 iunie 2012

Cauza F‑14/11

AW

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Asigurări sociale – Boală gravă – Suportarea cheltuielilor pentru proteze dentare – Plafon de rambursare – Excepție de nelegalitate – Încredere legitimă”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta, prin care AW solicită Tribunalului, pe de o parte, anularea deciziilor Comisiei prin care s‑a aplicat un plafon de rambursare la cheltuielile efectuate pentru proteze dentare pentru fiica sa și, pe de altă parte, obligarea Comisiei să îi plătească despăgubiri

Decizia: Respinge acțiunea lui AW. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Asigurări sociale – Asigurare de sănătate – Cheltuieli ocazionate de boală – Boală gravă – Plafoane de rambursare – Admisibilitate – Condiții

[Statutul funcționarilor, art. 72 alin. (1)]

Nivelul de 100 % prevăzut la articolul 72 alineatul (1) din statut stabilește numai limita maximă rambursabilă, în special în caz de boală gravă, și nu implică în toate cazurile obligația de rambursare în proporție de 100 % în favoarea persoanelor afiliate și a persoanelor asigurate. Pe de altă parte, întrucât resursele Sistemului comun de asigurări de sănătate al instituțiilor Uniunii sunt limitate la contribuțiile persoanelor afiliate și la cele ale instituțiilor, iar echilibrul financiar al acestuia implică necesitatea unei corelații între cheltuieli și contribuții, instituțiile sunt împuternicite, în lipsa unor plafoane de rambursare prevăzute de statut, să prevadă astfel de plafoane în dispozițiile de executare ale aceluiași articol 72 alineatul (1), fără a depăși însă limitele trasate puterii acestora de principiul de asigurare socială care stă la baza acestei dispoziții din statut. Acest principiu nu implică nicidecum dreptul unei persoane asigurate de a beneficia de rambursarea cheltuielilor medicale pe care le‑a efectuat într‑o proporție predeterminată din aceste cheltuieli, și aceasta indiferent de prețul solicitat de persoana care a furnizat prestațiile medicale în discuție.

(a se vedea punctele 49 și 51)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 12 iulie 1991, Pincherle/Comisia, T‑110/89, punctul 25; 25 februarie 1992, Barassi/Comisia, T‑41/90, punctul 33; 26 octombrie 1993, Reinarz/Comisia, T‑6/92 și T‑52/92, punctul 74