Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 7. februārī - Sabbag Afota/Padome

(lieta F-9/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Veronica Sabbag Afota (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Loius un E. Marchal, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu nepaaugstināt prasītāju amatā AD 11 pakāpē, īstenojot 2010. gada paaugstināšanu amatā

Prasītājas prasījumi:

atcelt Padomes 2010. gada 19. novembra lēmumu, ar kuru noraidīta sūdzība, kas vērsta pret iecēlējinstitūcijas lēmumu nepaaugstināt prasītāju amatā AD 11 pakāpē šīs amatā paaugstināšanas ietvaros;

tiktāl, ciktāl nepieciešams atcelt otrā novērtētāja lēmumu, kas ir prasītājas galīgais novērtējuma ziņojums par 2008.-2009. gada novērtējuma periodu, kā arī iecēlējinstitūcijas 2010. gada 26. aprīļa lēmumu nepaaugstināt prasītāju amatā AD 11 pakāpē, īstenojot 2010. gada paaugstināšanu amatā;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________