Language of document :

Acțiune introdusă la 9 februarie 2011 - Bouillez și alții/Consiliul

(Cauza F-11/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Vincent Bouillez (Overijse, Belgia) și alții (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Funcție publică - Cerere de anulare a deciziei AIPN de a nu promova reclamanții în gradul superior în cadrul exercițiului de promovare 2010

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Consiliului din 3 noiembrie 2010 de respingere a reclamației reclamanților;

În măsura în care este necesar, anularea deciziilor de a nu promova reclamanții în gradul superior în cadrul exercițiului de promovare 2010

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.

____________