Language of document :

Kanne 7.2.2011 - Bojinova ja Ghiba v. komissio

(Asia F-10/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Silvia Bojinova (Bryssel, Belgia) ja Dorina Maria Ghiba (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja C. Mourato)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Valintalautakuntien COM/INT/EU2/10/AD5 ja COM/INT/EU2/AST3 päätösten kumoaminen; näillä päätöksillä kantajien hakemukset on hylätty siitä syystä, että he eivät täyttäneet kilpailuilmoituksessa vaadittuja hakemusten huomioon ottamisen edellytyksiä.

Vaatimukset

On kumottava 11.5.2010 tehty valintalautakunnan päätös hylätä Silvia Bojinovan hakemus sisäisessä kilpailussa COM/INT/EU2/10/AD5 sekä 26.10.2010 tehty nimittävän viranomaisen vahvistava päätös, jolla hylätään tästä 6.8.2010 tehty valitus

on kumottava 10.5.2010 tehty valintalautakunnan päätös hylätä Dorina Maria Ghiban hakemus sisäisessä kilpailussa COM/INT/EU2/AST3 sekä 26.10.2010 tehty nimittävän viranomaisen vahvistava päätös, jolla hylätään tästä 4.8.2010 tehty valitus

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________