Language of document :

2021 m. birželio 24 d. Cour d'appel de Mons (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ryanair DAC / Happy Flights Srl, buvusi Happy Flights Sprl

(Byla C-386/21)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Mons

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Ryanair DAC

Atsakovė: Happy Flights Srl, buvusi Happy Flights Sprl

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/20121 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 7 straipsnio 1 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad sąvoka „bylos, kylančios iš sutarčių“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, apima ieškinį dėl kompensacijos, kurį pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/20042 , nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 295/91, pareiškė skolų išieškojimo bendrovė, kuri yra trečioji šalis vežimo oro transportu sutarties atžvilgiu ir remiasi savo, kaip keleivio reikalavimų perėmėjos, statusu, nors ši bendrovė neįrodo, jog perėmė visas pradinės sutarties šalies teises ir pareigas?

2.    Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 7 straipsnio 1 dalies a ir b punktus reikia aiškinti taip, kad prievolės, kuria grindžiamas ieškinys, vykdymo vieta yra vežimo oro transportu sutarties vykdymo vieta, t. y. skrydį vykdančio lėktuvo išvykimo ar atvykimo vieta arba, prireikus, kokia nors kita vieta?

____________

1 OL L 351, 2012, p. 1.

2 OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).