Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. travnja 2019. uputio Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Njemačka) – BY i CZ protiv Savezne Republike Njemačke

(predmet C-321/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: BY, CZ

Tuženik: Savezna Republika Njemačka

Prethodna pitanja

Može li se pojedinačni obveznik cestarine pred nacionalnim sudovima pozivati na poštovanje pravila o izračunu cestarine u skladu s člankom 7. stavkom 9. i člankom 7.a stavcima 1. i 2. Direktive 1999/62/EZ u verziji Direktive 2006/38/EZ1 (neovisno o njezinim odredbama na temelju članka 7.a stavka 3. u vezi s Prilogom III.), ako država članica prilikom utvrđivanja cestarina zakonom te propise nije poštovala u punom opsegu ili ih je pogrešno provela na štetu obveznika cestarine?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje:

(a)    Mogu li se u troškove rada infrastrukturne mreže u smislu članka 7. stavka 9. druge rečenice Direktive 1999/62/EZ u verziji Direktive 2006/38/EZ uračunati i troškovi prometne policije?

(b)    Dovodi li prekoračenje infrastrukturnih troškova uračunanih s izmjerljivom prosječnom cestarinom u rasponu

(aa)    do 3,8 %, osobito ako se uračunavaju troškovi koji se već po svojoj prirodi ne mogu uračunati,

(bb)    do 6 %

do povrede zabrane prekoračenja troškova u skladu s člankom 7. stavkom 9. Direktive 1999/62/EZ u verziji Direktive 2006/38/EZ s posljedicom da nacionalno pravo u tom pogledu nije primjenjivo?

U slučaju potvrdnog odgovora na pitanje 2 (b):

(a)    Treba li presudu Suda od 26. rujna 2000. – C-205/982 - (t. 138.) razumjeti na način da se znatno prekoračenje troškova u konačnici više ne može kompenzirati naknadnim obračunom troškova koji je dostavljen u sudskom postupku, a kojim se nastoji dokazati da se određenim postotkom cestarine u konačnici zaista ne prekoračuju uračunani troškovi?

(b)    U slučaju negativnog odgovora na pitanje 3 (a):

Treba li se naknadni obračun troškova nakon isteka razdoblja izračuna u punom opsegu temeljiti na stvarnim troškovima i stvarnim prihodima od cestarine, odnosno ne na pretpostavkama u vezi s tim u prvotnom prognostičkom izračunu?

____________

1 SL 2006., L 15, str. 8. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 17., str. 27.)

2 SL 2000., C 335, str. 10.