Language of document : ECLI:EU:C:2021:352


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (valituslupajaosto) 29.4.2021 – Allergan Holdings France vastaan EUIPO

(asia C-41/21 P)

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Valitusluvan myöntäminen – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla – Valituslupahakemus, jossa ei osoiteta, että kysymys on tärkeä unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta – Valituslupaa ei myönnetä

1.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys – Todistustaakka

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla)

(ks. 11 kohta)

2.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Valituslupahakemus – Muotovaatimukset – Vaikutus

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 a ja 170 b artikla)

(ks. 12–14 kohta)

3.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys – Valituslupahakemus, jossa ei osoiteta, että kysymys on tärkeä – Valituslupaa ei myönnetä

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 a ja 170 b artikla)

(ks. 15–20 kohta)

Ratkaisu

1)

Valituslupaa ei myönnetä.

2)

Allergan Holdings France vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.