Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanien) den 29. januar 2021 – Prestige and Limousine, S.L. mod Área Metropolitana de Barcelona

(Sag C-50/21)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Prestige and Limousine, S.L.

Sagsøgt: Área Metropolitana de Barcelona

Præjudicielle spørgsmål

Er artikel 49 TEUF og artikel 107, stk. 1, TEUF til hinder for nationale regler – love og administrative bestemmelser – som uden behørig grund begrænser antallet af licenser til private hyrevogne 1 til en licens for hver 30 taxilicenser eller mindre?

Er artikel 49 TEUF og artikel 107, stk. 1, TEUF til hinder for en national regel, som uden behørig grund indfører en yderligere tilladelse og opstiller yderligere betingelser for private hyrevogne, der ønsker at levere tjenester i byområder?

____________

1     Personbil med chauffør.