Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanje) op 29 januari 2021 – Prestige and Limousine, S.L. / Área Metropolitana de Barcelona

(Zaak C-50/21)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Prestige and Limousine, S.L.

Verwerende partij: Área Metropolitana de Barcelona

Prejudiciële vragen

Verzetten de artikelen 49 en 107, lid 1, VWEU zich tegen nationale – wettelijke en bestuursrechtelijke – bepalingen die zonder gegronde reden de verhouding tussen het aantal VTC1 -vergunningen en het aantal taxivergunningen begrenzen tot 1:30?

Verzetten de artikelen 49 en 107, lid 1, VWEU zich tegen een nationale regeling die zonder gegronde reden een tweede vergunning voorschrijft en aanvullende vereisten stelt voor VTC-voertuigen die stadsvervoer willen aanbieden?

____________

1 Huurauto’s met chauffeur