Language of document :

Žaloba podaná dne 25. června 2013 – ZZ a další v. EIB

(Věc F-61/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ a další (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka

Předmět a popis sporu

Zrušení individuálních rozhodnutí uplatnit na žalobkyně prémii podle nového systému výkonu a zrušení rozhodnutí poskytnout prémie žalobcům v rozporu s novým systémem výkonu, jakož i následný návrh uložit EIB zaplatit náhradu škody.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit individuální rozhodnutí uplatnit na žalobkyně prémii v rozsahu, v němž tato rozhodnutí představují uplatnění nového systému výkonu,

podpůrně zrušit rozhodnutí poskytnout prémii 2 žalobcům v rozsahu, v němž jsou tato rozhodnutí v rozporu s novým systémem výkonu,

uložit žalované zaplatit náhradu škody,

vyzvat žalovanou v rámci organizačních procesních opatření předložit dokumenty, pokud je neposkytne bez vyzvání,

uložit EIB náhradu nákladů řízení.