Language of document :

Tožba, vložena 26. aprila 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-60/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe zaradi molka Komisije, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke na podlagi člena 90(1) Kadrovskih predpisov v zvezi s popravki vnosa njenih odsotnosti zaradi bolezni v sistem SysPer2.

Predlog tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe zaradi molka organa, s katero je bila zavrnjena zahteva št. D/299/12, ki jo je vložila tožeča stranka 13. aprila 2012 v zvezi s popravki vnosa njenih odsotnosti zaradi bolezni v sistem SysPer2, tako da se upoštevajo le delovni dnevi in sicer od 13. aprila 2009 do dneva vložitve zahteve;

razglasitev ničnosti odločbe zaradi molka organa, s katero je bila zavrnjena zahteva št. D/299/12, ki jo je tožeča stranka vložila 13. aprila 2012 glede petih dni, ki so ji bili odšteti od njenega dopusta za leto 2012;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.