Language of document :

Žaloba podaná dne 27. června 2013 – ZZ v. ENISA

(Věc F-63/13)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: V. Christianos, advokát)

Žalovaná: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o propuštění žalobce a rozhodnutí, přijatého po vynesení rozsudku Soudu ve věci F-118/10, o jmenování jiného zaměstnance na pracovní místo účetního. Dále náhrada údajně utrpěné nemajetkové újmy.

Návrhová žádání žalobce

Žalobce navrhuje, aby Soud:

zrušil rozhodnutí ENISA, kterým se zamítá stížnost žalobce, i ostatní napadená rozhodnutí, a sice rozhodnutí ENISA ze dne 4. září 2012 o propuštění žalobce a rozhodnutí ENISA ze dne 9. října 2012 o jmenování pana X. na pracovní místo účetního namísto žalobce;uložil ENISA povinnost vyplatit žalobci celkově částku 100 000 eur jakožto náhradu nemajetkové újmy za veškeré výše uvedené protiprávní akty; uložil ENISA náhradu nákladů řízení.