Language of document :

Sag anlagt den 27. juni 2013 – ZZ mod ENISA

(Sag F-63/13)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat V. Christianos)

Sagsøgt: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation dels af afgørelsen om at afskedige sagsøgeren, dels af afgørelsen, truffet efter Personalerettens dom i sag F-118/10, om at udnævne en anden ansat til stillingen som regnskabsmedarbejder. Endelig påstand om erstatning for den angiveligt lidte ikke-økonomiske skade.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ENISA’s afgørelse om afslag på sagsøgerens klage, samt af de øvrige anfægtede afgørelser, dvs. ENISA’s afgørelse af 4. september 2012 om opsigelse af sagsøgeren og ENISA’s afgørelse af 9. oktober 2012 om udnævnelse af X til stillingen som regnskabsmedarbejder, til erstatning for sagsøgeren.

ENISA tilpligtes, for samtlige førnævnte ulovlige afgørelser, at betale sagsøgeren et beløb på 100 000 EUR i erstatning for den lidte ikke-økonomiske skade.

ENISA tilpligtes at betale sagens omkostninger.