Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 19. marca 2015 – Marcuccio/Komisija

(Zadeva F-62/13)1

(Izključitev iz postopka zastopnika stranke – Neobstoj imenovanja novega zastopnika – Tožeča stranka, ki ne odgovarja več na zaprosila Splošnega sodišča – Ustavitev postopka)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: A., odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Berardis-Kayser in G. Gattinara, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o znižanju nadomestila za invalidnost tožeče stranke za znesek v višini 500 EUR in za pet zneskov v višini 504,67 EUR za mesece od julija 2012 do decembra 2012.IzrekPostopek v zadevi Marcuccio/Komisija, F-62/13, se ustavi.L. Marcuccio nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.