Language of document :

Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 30. lipnja 2015. – Z protiv Suda

(predmet F-64/13)1

(Javna služba – Dužnosnici – Izvješće o ocjeni – Kašnjenje u izradi izvješća o ocjeni – Tužba za poništenje – Tužba za naknadu štete)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Z (zastupnik: F. Rollinger, odvjetnik)

Tuženik: Sud Europske unije (zastupnik: A. V. Placco, agent)

Predmet

Zahtjev za poništenje izvješća o ocjeni tužitelja koji se odnosi na razdoblje između 1. siječnja 2008. i 31. prosinca 2008. i zahtjev da se tuženiku naloži plaćanje novčanog iznosa na temelju naknade neimovinske štete.Izreka presudeTužba se odbija.Z snosi vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova Suda Europske unije.

____________

1 SL C 274, 21. 9. 2013., str. 30.