Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 30 iunie 2015 - Z/Curtea de Justiție

(Cauza F-64/13)1

(Funcție publică – Funcționari – Raport de notare – Întocmirea tardivă a raportului de notare – Acțiune în anulare – Acțiune în despăgubire)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Z (reprezentant: F. Rollinger, avocat)

Pârâtă: Curtea de Justiție a Uniunii Europene (reprezentant: A. V. Placco, agent)

Obiectul

Cerere de anulare a raportului de notare al reclamantei referitor la perioada 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2008, precum și obligarea pârâtei la plata unei sume cu titlu de reparare a prejudiciului moralDispozitivulRespinge acțiunea.Z suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Curtea de justiție a Uniunii Europene.

____________

1     JO C 274, 21.9.2013, p. 30.