Language of document :

2022 m. sausio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Graikijos Respublika

(Byla C-51/20)1

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Valstybės pagalba – Neteisėta ir su vidaus rinka nesuderinama pripažinta valstybės pagalba – Pareiga susigrąžinti – Teisingumo Teismo sprendimas, kuriuo konstatuotas įsipareigojimų neįvykdymas – Neįvykdymas – Pareigos susigrąžinti neteisėtą ir su vidaus rinka nesuderinamą pagalbą nesilaikymas – Finansinės sankcijos – Proporcingas ir atgrasomasis pobūdis – Periodinė bauda – Vienkartinė suma – Mokumas – Valstybės narės balsų Europos Parlamente skaičius)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Bouchagiar ir B. Stromsky

Atsakovė: Graikijos Respublika, atstovaujama K. Boskovits ir A. Samoni-Rantou

Rezoliucinė dalis

Nesiėmusi visų priemonių, reikalingų 2017 m. lapkričio 9 d. Sprendimui Komisija / Graikija (C-481/16, nepaskelbtas Rink., EU:C:2017:845) įvykdyti, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal SESV 260 straipsnio 1 dalį.

Graikijos Respublika įpareigojama sumokėti Europos Komisijai 4 368 000 EUR periodinę baudą už kiekvieną šešių mėnesių laikotarpį, skaičiuojant nuo šio sprendimo paskelbimo dienos iki visiško 2017 m. lapkričio 9 d. Sprendimo Komisija / Graikija (C-481/16, nepaskelbtas Rink., EU:C:2017:845) įvykdymo.

Graikijos Respublika įpareigojama sumokėti Europos Komisijai 5 500 000 EUR vienkartinę sumą.

4.    Graikijos Respublika padengia bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 87, 2020 3 16.