Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 20 ianuarie 2022 – Comisia Europeană/Republica Elenă

(Cauza C-51/20)1

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Ajutoare de stat – Ajutoare declarate ilegale și incompatibile cu piața internă – Obligație de recuperare – Hotărâre a Curții prin care se constată neîndeplinirea obligațiilor – Neexecutare – Nerespectarea obligației de recuperare a ajutoarelor ilegale și incompatibile – Sancțiuni financiare – Caracter proporțional și disuasiv – Penalitate cu titlu cominatoriu – Sumă forfetară – Capacitate de plată – Ponderarea voturilor statului membru în Parlamentul European)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: A. Bouchagiar și B. Stromsky, agenți)

Pârâtă: Republica Elenă (reprezentanți: K. Boskovits și A. Samoni-Rantou, agenți)

Dispozitivul

Prin neadoptarea tuturor măsurilor pe care le implică executarea Hotărârii din 9 noiembrie 2017, Comisia/Grecia (C-481/16, nepublicată, EU:C:2017:845), Republica Elenă nu și a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 260 alineatul (1) TFUE.

Obligă Republica Elenă la plata către Comisia Europeană a unei penalități cu titlu cominatoriu în cuantum de 4 368 000 de euro pentru fiecare perioadă de șase luni, începând de la data pronunțării prezentei hotărâri până la data executării integrale a Hotărârii din 9 noiembrie 2017, Comisia/Grecia (C-481/16, nepublicată, EU:C:2017:845).

Obligă Republica Elenă la plata către Comisia Europeană a unei sume forfetare de 5 500 000 de euro.

Obligă Republica Elenă la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 87, 16.3.2020.