Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Ordinario di Firenze (Italija) 22. februarja 2011 - Kazenski postopek proti Mauriziu Giovanardiju in drugim

(Zadeva C-79/11)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Ordinario di Firenze

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Maurizio Giovanardi, Andrea Lastini, Vito Piglionica, Massimiliano Pempori, Filippo Ricci, Gezim Lakja, Elettrifer Srl, Rete Ferroviaria Italiana SpA

Druge stranke v postopku: Franca Giunti, Laura Marrai, Francesca Marrai, Stefania Marrai, Giovanni Marrai, Alfio Bardelli, Tomberli Andrea

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je italijanska ureditev na področju odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja iz zakonske uredbe št. 231/2001, kakor je bila spremenjena, ki ne določa "izrecno" možnosti, da pravne osebe v okviru kazenskega postopka odgovarjajo za škodo, povzročeno žrtvam kaznivih dejanj, v skladu z določbami Skupnosti s področja varstva žrtev kaznivih dejanj v kazenskem postopku, zlasti s členi 2, 3 in 8 Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ z dne 15. marca 2001 o položaju žrtev v kazenskem postopku1, ter z določbami Direktive Sveta 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004 o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj2?

____________

1 - UL L 82, str. 1.

2 - UL L 261, str. 15.