Language of document :

Acțiune introdusă la 11 martie 2022 – Comisia Europeană/Republica Italiană

(Cauza C-197/22)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Gattinara și E. Sanfrutos Cano, agenți)

Pârâtă: Republica Italiană

Concluziile reclamantei

Comisia solicită Curții:

1)    constatarea faptului că, prin neadoptarea unor măsuri apte să asigure respectarea valorilor indicate în partea B din anexa I la Directiva 98/93/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO 1998, L 330, 5.12.1998, p. 32),

în ceea ce privește nivelul concentrației de arsenic, în comuna Bagnoregio începând din 2018, în comuna Civitella d’Agliano în primul semestru 2018, în al doilea semestru 2019 și începând din 2020, cu excepția celui de al doilea semestru 2021, în comuna Fabrica di Roma în 2013 și începând din 2015, în comuna Farnese în 2013 și apoi începând din 2018, în comuna Ronciglione în 2013, în primul semestru 2018, în primul semestru 2019 și apoi începând din 2020, în comuna Tuscania începând din 2018, cu excepția primului semestru 2019, și

în ceea ce privește nivelul concentrației de fluorură, în comuna Bagnoregio din 2018 până în primul semestru 2019 și în comuna Fabrica di Roma în 2018, în primul semestru 2019 și în al doilea semestru 2021,

Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) coroborat cu anexa I partea B la Directiva 98/83/CE

2)    și că, prin neadoptarea de îndată a dispozițiilor necesare pentru a restabili calitatea apei în comunele Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione și Tuscania în ceea ce privește nivelul concentrației de arsenic și în comunele Bagnoregio și Fabrica di Roma în ceea ce privește nivelul concentrației de fluorură, Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Directiva 98/83/CE și

3)    obligarea Republicii Italiene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul primului motiv al acțiunii, Comisia susține că, întrucât nu a asigurat respectarea valorilor indicate în partea B din anexa I la directivă în ceea ce privește arsenicul și fluorura, Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) coroborat cu anexa I la Directiva 98/83/CE. Mai precis, în raport cu concentrația de arsenic, această încălcare privește comuna Bagnoregio începând din 2018, comuna Civitella d’Agliano pentru primul semestru 2018, pentru al doilea semestru 2019 și începând din 2020, cu excepția celui de al doilea semestru 2021, comuna Fabrica di Roma pentru 2013 și începând din 2015, comuna Farnese pentru 2013 și apoi începând din 2018, comuna Ronciglione pentru 2013, pentru primul semestru 2018, pentru primul semestru 2019 și apoi începând din 2020, comuna Tuscania începând din 2018 până în prezent, cu excepția primului semestru 2019. Aceste încălcări sunt încă în desfășurare. În raport cu valoarea concentrației de fluorură, încălcarea obligației prevăzute la articolul 4 alineatul (1) coroborat cu anexa I la directivă privește comuna Bagnoregio din 2018 până în primul semestru 2019 și comuna Fabrica di Roma pentru 2018, pentru primul semestru 2019 și pentru al doilea semestru 2021.

Prin intermediul celui de al doilea motiv al acțiunii, Comisia consideră că, prin neadoptarea de îndată a dispozițiilor necesare pentru a restabili calitatea apei în comunele Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione și Tuscania în ceea ce privește nivelul concentrației de arsenic și în comunele Bagnoregio și Fabrica di Roma în ceea ce privește nivelul concentrației de fluorură, Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din directivă.

____________