Language of document :

2006. július 3-án benyújtott kereset - Van Neyghem kontra Bizottság

(F-73/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues, A. Jaume és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EPSO igazgatójának 2005. június 1-jei határozatát, amellyel az EPSO/A/19/04 versenyvizsgán megtagadta a felperes szóbeli vizsgára bocsátását;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest egy euró jelképes összeg megfizetésére a felperesnek okozott nem vagyoni kár megtérítéseként;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy fizessen a felperesnek a Közszolgálati Törvényszék által megfelelőnek ítélt összeget az általa azért elszenvedett nem vagyoni kár megtérítéseként, a magasabb besorolási fokozatba történő kinevezés lehetőségének elvesztése miatt;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes elsőként az indokolási kötelezettség és az egyenlő bánásmód elvének megsértésére hivatkozik, mivel sem a megtámadott határozat, sem az adminisztráció által a felperes panaszára adott válasz alapján nem volt érthető az írásbeli vizsga javításakor adott pontszám, sem a felperes teljesítményére vonatkozó értékítélet.

A felperes egyebekben a gondos ügyintézés elvének megsértésére is hivatkozik, mivel írásbeli vizsgájának értékelő lapja pontatlan és általános jellegű, illetve a vizsga iratainak másolatai semmilyen javítást nem tartalmaztak.

____________