Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 24. mája - Lofaro/Komisia

(spojené veci F-27/06 a F-75/06)1

(Úradníci - Dočasný zamestnanec - Predĺženie skúšobnej doby - Prepustenie na konci skúšobnej doby - Akty spôsobujúce ujmu - Lehota na podanie sťažnosti - Neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Alessandro Lofaro (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: J.-L. Laffineur, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci vo veci F-27/06 F. Longfils, advokátka)

Predmet spojených vecí

Vo veci F-27/06:

Na jednej strane zrušenie rozhodnutí Komisie, ktorými sa predlžuje skúšobná doba žalobcu a zároveň sa po uplynutí tohto obdobia končí jeho pracovná zmluva, a na druhej strane návrh na náhradu škody

Vo veci F-75/06:

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia Komisie z 28. septembra 2005 o prepustení žalobcu po uplynutí jeho skúšobnej doby a hodnotenia, na ktorom je toto rozhodnutie založené, a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok uznesenia

1.    Žaloby sa zamietajú ako neprípustné.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - F-27/06: Ú. v. EÚ C 208, 6.5.2006, s. 35, a F-75/06: Ú. v. EÚ C 212, 2.9.2006, s. 48.