Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 24. aprilli 2008. aasta otsus - Longinidis versus Cedefop

(Kohtuasi F-74/06)1

(Avalik teenistus - Ajutised töötajad - Teisele ametikohale määramine - Apellatsiooninõukogu - Koosseis ja kodukord - Ebalojaalne käitumine - Teenistusest vabastamine - Põhjendamine - Ilmne hindamisviga - Võimu kuritarvitamine)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Pavlos Longinidis (Panorama, Kreeka) (esindajad: advokaadid N. Korogiannakis ja N. Keramidas)

Kostja: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP) (esindajad: M. Fuchs, keda abistas advokaat P. Anestis)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) otsus lõpetada hagejaga määramata ajaks sõlmitud leping ning rida otsuseid, mis puudutasid eelkõige CEDEFOP-i apellatsiooninõukogu, ning teiseks nõue hüvitada tekkinud kahju.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi osaliselt vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Pooled kannavad oma kohtukulud ise.

____________

1 - ELT C 237, 30.9.2006, lk 15.