Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 24. aprila 2008 - Longinidis proti Cedefop

(Zadeva F-74/06)1

(Javni uslužbenci - Začasni uslužbenci - Prerazporeditev- Komisija za pritožbe - Sestava in pravilnik - Nelojalno ravnanje- Odpoved delovnega razmerja- Obrazložitev - Očitna napaka pri presoji - Zloraba pooblastil)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Pavlos Longinidis (Panorama, Grčija) (zastopnika: N. Korogiannakis in N. Keramidas, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), (zastopnika: M. Fuchs, zastopnik, skupaj s P. Anestisom, odvetnik)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), s katero se prekinja pogodba tožeče stranke o zaposlitvi za nedoločen čas, in vrste odločb, ki se nanašajo zlasti na komisijo za pritožbe Cedefopa, ter odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

Tožba se zavrne kot delno nedopustna in delno neutemeljena.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 237, 30.9.2006, str. 15.