Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 13 decembrie 2007 - Van Neyghem/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-73/06)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Concurs general - Evaluarea probei scrise - Termen de depunere a reclamaţiei - Admisibilitate - Obligaţia de motivare)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgia) (reprezentanţi: iniţial S. Rodrigues, A. Jaume și C. Bernard-Glanz, avocats, ulterior S. Rodrigues și C. Bernard-Glanz, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanţi: V. Joris și M. Velardo)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei EPSO din 1 iunie 2005 de a nu îl admite pe reclamant la proba orală a concursului EPSO/A/19/04 din cauza rezultatului insuficient de la proba scrisă și, pe de altă parte, o cerere de daune interese

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 190, 12.8.2006, p. 37.