Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. srpnja 2021. uputio Korkein oikeus (Finska) – A Oy/B Ky i nasljednička zajednica osobe C

(predmet C-406/21)

Jezik postupka: finski

Sud koji je uputio zahtjev

Korkein oikeus

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: A Oy

Druge stranke u žalbenom postupku: B Ky i nasljednička zajednica osobe C

Prethodna pitanja

Treba li članak 12. stavak 4. Direktive 2011/71 tumačiti na način da države članice mogu iz područja primjene te direktive izuzeti ugovornu praksu koja se odnosi na nepozivanje na posljedice zakašnjelog plaćanja, a koja se prije 16. ožujka 2013. među strankama neprekidno primjenjivala na pojedinačne narudžbe, čak i ako su pojedinačne narudžbe na koje se odnose posljedice zakašnjelog plaćanja izvršene nakon tog datuma?

U slučaju niječnog odgovora na prvo prethodno pitanje: treba li članak 7. stavak 2. i 3. Direktive 2011/7 tumačiti na način da se ugovorna praksa opisana u prvom prethodnom pitanju treba smatrati ugovornim uvjetom ili postupanjem u smislu tih odredbi kojima se isključuju kamate na zakašnjelo plaćanje ili naknada za troškove naplate?

____________

1 Direktiva 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama (SL 2011., L 48, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 200.)