Language of document :

Kanne 23.10.2014 – ZZ v. neuvosto

(Asia F-118/14)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: C. Garcia-Hirschfeld)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Neuvoston sellaisten päätösten kumoaminen, jotka koskevat niiden palkkaluokkiin AD 9 – AD 14 kuuluvien virkamiesten määräämistä, jotka toimivat tehtävissä, joiden katsotaan sisältävän erityistehtäviä, virkatyyppiin ”yksikönpäällikkö tai vastaava” tai ”neuvonantaja tai vastaava” ennen 31.12.2015 ja joissa kantajaa ei sijoiteta niiden virkamiesten joukkoon, joita kyseinen määräys koskee.

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 3.1.2014 tekemä päätös nro 6/14 ja sen jälkeen tehty päätös, jolla 34 neuvoston virkamiestä sijoitetaan virkatyyppiin ”yksikönpäällikkö tai vastaava”, on kumottava.

Valituksen hylkäämisestä 23.7.2014 tehty päätös on kumottava siltä osin kuin se on tarpeen.

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.