Language of document :

Tožba, vložena 23. oktobra 2014 – ZZ/Svet

(Zadeva F-118/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: C. Garcia-Hirschfeld)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb Sveta, s katero so bile uradnikom v nazivih od AD 9 do AD 14, ki so pred 31. decembrom 2015 zasedali delovna mesta, ki zajemajo posebne odgovornosti, priznani funkciji „vodja oddelka ali enakovredna funkcija“ oziroma „svetovalec ali enakovredna funkcija“ in s katero tožeča stranka ni bila uvrščena med uradnike, ki jim je bila priznana ena od teh funkcij.Predlog tožeče strankeOdločba OPI št.°6/14 z dne 3. januarja 2014 in naknadna odločba o tem, da se 34 uradnikom Sveta prizna funkcija „vodja oddelka ali enakovredna funkcija“, naj se razglasi za nično;kolikor je potrebno, naj se razglasi za nično odločba z dne 23. julija 2014 o zavrnitvi pritožbe; Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo vseh stroškov.