Language of document :

Žaloba podaná dne 25. října 2014 – ZZ v. Parlament

(Věc F-120/14)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: A. Salerno, advokát)

Žalovaný: Parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Parlamentu o zamítnutí žádosti žalobce o změnu jeho místa původu na Larnaku (Kypr) a centra jeho zájmů na Singapur, namísto Montrealu (Kanada), po jeho přeložení do Evropského parlamentu

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí OOJ Parlamentu ze dne 17. prosince 2013, kterým žalobci zamítl nahradit Montreal Singapurem jakožto centrem jeho zájmů a následně stanovit za místo jeho původu Larnaku, a podle potřeby i rozhodnutí ze dne 16. července 2014, kterým zamítl stížnost podanou proti napadenému rozhodnutí,

uložit Parlamentu náhradu nákladů řízení.