Language of document :

25. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ versus parlament

(kohtuasi F-120/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat A. Salerno)

Kostja: parlament

Hagi ese ja sisu

Tühistada parlamendi otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus muuta Euroopa Parlamenti üleviimise järel tema päritolukohta, määrates selleks Larnaca (Küprosel) ja huvide keset, määrates selleks Singapuri, mitte Montreali (Kanada).

Hageja nõuded

tühistada parlamendi ametisse nimetava asutuse 17. detsembri 2013. aasta otsus, millega keelduti määramast hageja huvide keskmeks Montreali asemel Singapuri ja tema päritolukohaks Larnacat, ning tühistada vajalikus ulatuses 16. juuli 2014. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata kaebus, mille hageja vaidlustatud otsuse peale esitas;

mõista kohtukulud välja parlamendilt.