Language of document :

Talan väckt den 25 oktober 2014 – ZZ mot parlamentet

(Mål F-120/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten A. Salerno)

Svarande: Parlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av parlamentets beslut att avslå sökandens begäran att parlamentet ska ändra hans ursprungsort till Larnaca (Cypern) och platsen för hans huvudsakliga intressen till Singapore, istället för Montreal (Canada), efter hans förflyttning till Europaparlamentet.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara parlamentets beslut av den 17 december 2013 om avslag på hans begäran att parlamentet ska fastställa att platsen för hans huvudsakliga intressen är Montreal och inte Singapore, och således fastställa Larnaca som hans ursprungsort, och, i den mån så är nödvändigt, ogiltigförklara beslutet av den 16 juli 2014 om avslag på hans klagomål mot det angripna beslutet, och

förplikta parlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.