Language of document :

Kanne 23.10.2014 – ZZ v. komissio

(Asia F-117/14)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat J.-N. Louis, R. Metz ja D. Verbecke)

Vastaaja: komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota päätökset, jotka koskevat kantajan saavuttamien eläkeoikeuksien hyvittämistä unionin eläkejärjestelmässä henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan uusien yleisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti.

Vaatimukset

komission 10.3 ja 20.5.2014 tehdyt päätökset, joissa vahvistetaan kantajan ennen hänen komission palveluksessa aloittamistaan saavuttamien eläkeoikeuksien hyvittämistä koskeva laskutoimitus, on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.