Language of document :

Sag anlagt den 24. oktober 2014 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-119/14)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelse om at afslutte den procedure, der var iværksat med henblik på udnævnelse af sagsøgeren til tjenestemand – henset til, at sidstnævnte var opført på en reserveliste fra udvælgelsesprøven – efter at sagsøgeren var blevet oplyst om, at det berørte generaldirektorat havde godkendt hans ansættelse, og efter at det var besluttet, at hans erhvervserfaring ikke var tilstrækkelig.

Sagsøgerens påstande

–    Annullation af afgørelse af 17. december 2013, hvorved Generaldirektoratet     for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed (»DG HR«) ved Europa-    Kommissionen i sin egenskab af ansættelsesmyndighed (»AIPN«) afslog at     ansætte sagsøgeren som tjenestemand ved Generaldirektoratet for Retlige og     indre anliggender (»DG JUST«).

–    Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 14. juli 2014, hvorved denne gav afslag på sagsøgerens klage til prøvelse af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 17. december 2013.

–    Kommissionen tilpligtes at betale 26 132,85 EUR med tillæg af morarenter     samt bidrag til pensionsordningen med virkning fra september     2013.

–    Kommissionen tilpligtes at betale 1 EUR for den ikke-økonomiske skade.

–    Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.