Language of document :

Sag anlagt den 27. oktober 2014 – ZZ mod Regionsudvalget

(Sag F-123/14)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne J.-N. Louis, R. Metz og D. Verbeke)

Sagsøgt: Regionsudvalget

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Regionsudvalgets afgørelse om anvendelse af et solidaritetsbidrag fra 1. januar 2014 på sagsøgerens løn og om ikke at justere sagsøgerens løn i perioden fra den 1. januar 2014 til den 30. juni 2015.

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at forordning nr. 1023/2013 ikke finder anvendelse, for så vidt som der heri fastsættes en suspensionen, fra den 1. juli 2013 til den 30. juni 2015, af den metode til tilpasning af vederlagene, der er fastsat i bilag XI til vedtægten, og samtidigt genindføres et solidaritetsbidrag på 6% for den samme periode.

Følgelig annulleres den anfægtede afgørelse.

Regionsudvalget tilpligtes at betale sagens omkostninger.