Language of document :

Kanne 27.10.2014 – ZZ v. alueiden komitea

(Asia F-123/14)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat J.-N. Louis, R. Metz ja D. Verbeke)

Vastaaja: alueiden komitea

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota alueiden komitean päätös soveltaa 1.1.2014 lähtien solidaarisuusmaksua kantajan palkkaan ja olla korjaamatta hänen palkkaansa ajalta 1.1.2014–30.6.2015

Vaatimukset

Asetusta N:o 1023/2013 on jätettävä soveltamatta siltä osin kuin siinä säädetään henkilöstösääntöjen liitteessä XI vahvistettujen palkkojen korjausmenetelmän soveltamatta jättämisestä ajalta 1.7.2013–30.6.2015 ja otetaan samalle ajalle käyttöön 6 prosentin suuruinen solidaarisuusmaksu

tämän seurauksena riidanalainen päätös on kumottava

alueiden komitea on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.