Language of document :

Tužba podnesena 27. listopada 2014. – ZZ protiv Odbora regija

(Predmet F-123/14)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: J.-N. Louis, R. Metz i D. Verbeke, odvjetnici)

Tuženik: Odbor regija

Predmet i opis spora

Poništenje odluke Odbora regija o primjeni, od 1. siječnja 2014., nameta solidarnosti na primitke od rada tužitelja i o neprilagodbi njegovih primitaka od rada za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 30. lipnja 2015.

Tužbeni zahtjev

Utvrditi da Uredba 1023/2013 nije primjenjiva jer od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2015. predviđa suspenziju primjene metode prilagodbe primitaka od rada određene Prilogom XI. Pravilniku, i za isto razdoblje ponovno uvodi namet solidarnosti u visini od 6 %;

slijedom navedenog, poništiti pobijanu odluku;

naložiti Odboru regije snošenje troškova.