Language of document :

Tožba, vložena 27. oktobra 2014 – ZZ/Odbor regij

(Zadeva F-123/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: J.-N. Louis, R. Metz in D. Verbeke, odvetniki)

Tožena stranka: Odbor regij

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Odbora regij o bremenitvi osebnih prejemkov tožeče stranke s solidarnostno dajatvijo s 1. januarjem 2014 in o neprilagoditvi njenih osebnih prejemkov za obdobje od 1. januarja 2014 do 30. junija 2015.

Predlog tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Uredbe št. 1023/2013 ni mogoče uporabiti v delu, v katerem določa zadržanje metode prilagoditve osebnih prejemkov, določene v Prilogi XI h Kadrovskim predpisom, od 1. julija 2013 do 30. junija 2015, hkrati pa za isto obdobje uvaja „solidarnostno“ 6-odstotno dajatev;

izpodbijana odločba naj se zato razglasi za nično;

Odboru regij naj se naloži plačilo stroškov.