Language of document :

Kanne 27.10.2014 – ZZ v. neuvosto

(Asia F-121/14)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat L. Levi ja N. Flandin)

Vastaaja: neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisen neuvoston päätöksen kumoaminen, jolla kantajan palkkaan sovelletaan 1.1.2014 alkaen yhteisvastuumaksua ja jonka mukaan kantajan palkkaa ei mukauteta 1.1.2014–30.6.2015 välisenä ajanjaksona

Vaatimukset

Nimenomainen päätös, jossa määrätään yhteisvastuumaksu 1.1.2014 alkaen ja 30.6.2015 saakka, vaikka palkkojen mukauttaminen on jäädytetty 1.1.2014–30.6.2015 välisenä ajanjaksona, on kumottava, ja

implisiittinen päätös, jonka mukaan kantajan palkan vuosittaista mukautusta ei sovelleta 1.1.2014 alkavana ja 30.6.2015 päättyvänä ajanjaksona, on kumottava; nämä kaksi päätöstä on ilmaistu ensimmäistä kertaa kantajan tammikuun 2014 palkkalaskelmassa, joka on annettu tiedoksi 14.1.2014

valituksen hylkäämisestä 17.7.2014 tehty päätös on tarvittaessa kumottava

neuvosto on velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.