Language of document :

Tožba, vložena 27. oktobra 2014 – ZZ/Svet

(Zadeva F-121/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: L. Levi in N. Flandin, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločitve Sveta, da se določi solidarnostna dajatev od 1. januarja 2014 plačo tožeče stranke in da se ta ne uskladi za obdobje od 1. januarja 2014 do 30. junija 2015.

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti eksplicitne odločitve o določitvi solidarnostne dajatve od 1. januarja 2014 do 30. junija 2015, čeprav je bilo določena zamrznitev prilagoditve plač za obdobje od 1. januarja 2014 do 30. junija 2015, in

razglasitev ničnosti implicitne odločitve, da se letna prilagoditev ne izvede za plačo tožeče stranke za obdobje od 1. januarja 2014 do 30. junija 2015, pri čemer sta bili ti odločbi prvič razkriti v plačilni listi tožeče stranke za januar 2014 in vročeni 14. januarja 2014 ;

če je potrebno, naj se razglasi za nično odločba z dne 17. julija 2014 o zavrnitvi pritožbe;

Svetu naj se naloži plačilo stroškov.