Language of document :

Tužba podnesena 27. listopada 2014. – ZZ protiv Komisije

(Predmet F-122/14)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: J.-N. Louis, R. Metz i D. Verbeke, odvjetnici)

Tuženik: Komisija

Predmet i opis spora

S jedne strane, utvrđenje neprimjenjivosti Uredbe 1023/2013 Parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije u dijelu u kojem predviđa suspenziju metode usklađivanja primitaka od rada i uvodi namet solidarnosti i, s druge strane, poništenje odluke Vijeća kojom se taj namet solidarnosti od 1. siječnja 2014. primjenjuje na tužiteljeve primitke od rada iako njegovi primici od rada nisu predmet usklađivanja za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 30. lipnja 2015.

Tužbeni zahtjev

utvrditi neprimjenjivost Uredbe 1023/2013 u dijelu u kojem od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2015. predviđa suspenziju metode usklađivanja primitaka od rada utvrđene u Prilogu XI. Pravilniku, iako za isto razdoblje ponovno uvodi namet „solidarnosti“ od 6 %;

posljedično, poništiti pobijanu odluku;

naložiti Komisiji snošenje troškova.