Language of document :

Žaloba podaná 27. októbra 2014 – ZZ/Komisia

(vec F-122/14)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: J.-N. Louis, R. Metz a D. Verbeke, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Po prvé, určenie, že sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 1023/2013 z 22. októbra 2013, nepoužije v rozsahu, v ktorom ruší metódu úpravu miezd a zavádza na rovnaké obdobie solidárnu daň a po druhé, zrušenie rozhodnutia Rady, ktorou sa táto solidárna daň od 1. januára 2014 ukladá na žalobcovu mzdu, pričom sa na jeho mzdu nevzťahuje úprava miezd počas obdobia od 1. januára 2014 do 30. júna 2015

Návrhy žalobcu

určiť, že sa nariadenie 1023/2013 nepoužije v rozsahu, v ktorom ruší v období od 1. júla 2013 do 30. júna 2015 metódu úpravu miezd stanovených v prílohe XI služobného poriadku a zároveň opätovne zavádza na rovnaké obdobie „solidárnu“ daň vo výške 6 %,

v dôsledku toho zrušiť napadnuté rozhodnutie,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.