Language of document :

Talan väckt den 27 oktober 2014 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-122/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna J.-N. Louis, R. Metz och D. Verbeke)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Dels fastställande av att Europaparlamentets och rådets förordning 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen inte ska vara tillämplig i den mån som den föreskriver att metoden för anpassning av löner inte ska tillämpas och inför en solidaritetsavgift, dels ogiltigförklaring av rådets beslut att tillämpa denna solidaritetsavgift på sökandens lön från och med den 1 januari 2014 eftersom denna lön inte anpassas för tiden mellan den 1 januari 2014 och den 30 juni 2015.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förklara att förordning 1023/2013 inte ska vara tillämplig i den mån som den föreskriver att metoden för anpassning av löner, enligt bilaga XI till tjänsteföreskrifterna, inte ska tillämpas på löner under perioden den 1 juli 2013 till den 30 juni 2015, men samtidigt återinför en solidaritetsavgift på 6 % för samma period,

som en konsekvens därav, ogiltigförklara det angripna beslutet, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.