Language of document :

Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 30. lipnja 2015. – Curdt-Christiansen protiv Parlamenta

(predmet F-120/14)1

(Javna služba – Dužnosnici – Primici od rada – Godišnji putnički troškovi – Članak 7. stavak 3. i članak 8. Priloga VII. Pravilniku – Utvrđivanje matičnog mjesta i mjesta od osobnog interesa – Zahtjev za izmjenu mjesta podrijetla – Pojam mjesta od osobnog interesa – Promjena boravišta člana obitelji – Razdoblje koje je prošlo između izmjene mjesta od osobnog interesa i zahtjeva za izmjenu matičnog mjesta – Iznimna priroda izmjene)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Caspar Curdt-Christiansen (Perl, Njemačka) (zastupnik: A. Salerno, odvjetnik)

Tuženik: Europski parlament (zastupnici: E. Taneva i N. Chemaï, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke Parlamenta kojom se odbija zahtjev tužitelja za izmjenu njegovog matičnog mjesta na Larnaku (Cipar) i mjesta od osobnog interesa na Singapur, umjesto Montreala (Kanada), nakon njegova premještaja u Europski parlament.Izreka presudeZahtjev se odbija.C. Curdt-Christiansen snosi vlastite troškove i nalaže mu se snositi troškove Europskog parlamenta.

____________

1 SL C 7, 12. 1. 2015., str. 57.