Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2015. június 30-i ítélete – Curdt-Christiansen kontra Parlament

(F-120/14. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Díjazás – Éves útiköltség – A személyzeti szabályzat VII. melléklete 7. cikkének (3) bekezdése és 8. cikke – A származási hely és az érdekeltségek központjának megállapítása – A származási hely felülvizsgálata iránti kérelem – Az érdekeltségek központjának fogalma – Valamely családtag lakóhelyének megváltozása – Az érdekeltségek központjának módosulása és a származási hely felülvizsgálata i

ránti kérelem között eltelt

idő –

A felülvizsgálat kivételes jellege)Az eljárás nyelve: franciaFelekFelperes: Caspar

Curdt-Christiansen (Perl, Németország) (képviselő: A. Salerno ügyvéd)Alperes: Eu

rópai Parlament (képviselők: E. Taneva és N. Chemaï meghatalmazottak)Az ügy tárgyaA felperesnek az Európai Parlamentbe való áthelyezését követően a származási helyének Montréal (Kanada) helyett Lárnakára (Ciprus) és érdekeltségei központjának Montréal (Kanada) helyett Szingapúrra való változtatása iránti kérelmét elutasító parlamenti határozat megsemmisítése iránti kérelem.Az ítélet rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.C. Curdt-Christiansen maga viseli a saját költségeit, és a Közszolgálati Törvényszék kötelezi őt az Európai Parlament részéről felmerült költségek viselésére.

____________

1 HL C 7., 2015.1.12., 57. o.