Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 16. december 2015 – Bärwinkel mod Rådet

(Sag F-118/14) 1

(Personalesag – tjenestemænd – ændring af vedtægten – overgangsregler vedrørende indplacering i stillingsbetegnelser – artikel 30, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten – begrebet retsakt, der indeholder et klagepunkt – afgørelse, der anerkender visse tjenestemænds særlige ansvar – ikke-opførelse af sagsøgeren på den første liste over de 34 tjenestemænd, der har et særligt ansvar – krav i forbindelse med den administrative procedure – ingen klage som omhandlet i vedtægtens artikel 90, stk. 2 – artikel 81 i procesreglementet)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Wolgang Bärwinkel (Bruxelles, Belgien) (ved advokat M. Casado Garcia-Hirschfeld)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (først ved M. Bauer og E. Rebasti, som befuldmægtigede, og derefter M. Bauer og M. Veiga, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Rådets afgørelser om indplacering af tjenestemænd i lønklasserne AD 9-AD 14, som bestrider stillinger, der betragtes som indebærende særligt ansvar, som »kontorchef eller tilsvarende« eller »konsulent eller tilsvarende« inden den 31. december 2015, og om ikke at placere sagsøgeren blandt de tjenestemænd, som er omfattet af denne indplacering.

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1     EUT C 26 af 26.1.2015, s. 48.