Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 16.12.2015 – Bärwinkel v. neuvosto

(Asia F-118/14)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Henkilöstösääntöjen uudistus – Virkatyyppeihin luokittelua koskevat siirtymäsäännökset – Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 30 artiklan 3 kohta – Asianomaiselle vastaisen toimen käsite – Päätös, jolla tiettyjen virkamiesten katsotaan hoitavan erityistehtäviä – Kantajan nimen sisällyttämättä jättäminen ensimmäiseen luetteloon niistä 34 virkamiehestä, joiden katsotaan hoitavan erityistehtäviä – Oikeudenkäyntiä edeltäneeseen vaiheeseen liittyvät vaatimukset – Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valitusta ei ole tehty – Työjärjestyksen 81 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Wolfgang Bärwinkel (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja M. Casado García-Hirschfeld)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: aluksi M. Bauer ja E. Rebasti, sittemmin M. Bauer ja M. Veiga)

Oikeudenkäynnin kohde

Neuvoston sellaisten päätösten kumoaminen, jotka koskevat niiden palkkaluokkiin AD 9 – AD 14 kuuluvien virkamiesten määräämistä, jotka toimivat tehtävissä, joiden katsotaan sisältävän erityistehtäviä, virkatyyppiin ”yksikönpäällikkö tai vastaava” tai ”neuvonantaja tai vastaava” ennen 31.12.2015 ja joissa kantajaa ei sijoiteta niiden virkamiesten joukkoon, joita kyseinen määräys koskee.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 26, 26.1.2015, s. 48.