Language of document :

Tožba, vložena 26. februarja 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-20/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: L. Levi in A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa, s katerim je bila posredno zavrnjena zahteva tožeče stranke za odškodnino zaradi zamude pri izdelavi njenih ocenjevalnih poročil za obdobji 2008 in 2009.

Predlogi tožeče stranke

Sklep Evropske komisije, s katerim je bila posredno zavrnjena zahteva, ki jo je tožeča stranka vložila 13. januarja 2012, naj se razglasi za ničen;če je potrebno, naj se sklep OPI z dne 20. novembra 2012, s katerim je bila zavrnjena pritožba, ki jo je tožeča stranka vložila 24. julija 2012, razglasi za ničen;tožeči stranki naj se ex aequo et bono začasno dodeli znesek en evro zaradi utrpljene premoženjske škode in en evro zaradi utrpljene nepremoženjske škode;Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.